Estetika

Estetika stien a stropov

Estetika

Dôležitosť interiérového dizajnu má v poslednej dobe rastúci trend. Správna rovnováha medzi estetickými a funkčnými vlastnosťami interiéru má pozitívny vplyv na to ako sa vo svojom dome alebo byte budete cítiť.

Estetický dizajn sadrokartónových stien

Správne navrhnuté vizuálne prostredie s vhodným použitím farieb, osvetlenia, textúry a tvaru bude mať dôležité výhody v každej budove - potenciálne má pozitívny vplyv na zdravie, pohodu a produktivitu. Relatívne malá investícia do dobre premysleného estetického dizajnu môže pre obyvateľov priniesť veľa pozitívnych vplyvov. Je dôležité vytvoriť vnútorné prostredie, ktoré človeka zaujme, stimuluje jeho zmysly a pre niektoré segmenty, ako napríklad zdravotníctvo, poskytuje pozitívne rozptýlenie.

Použitím akustických riešení - sortimentu akustických stropov Rigips a systémov zakrivených stropov a priečok je možné vytvoriť prostredie, ktoré ponúka výnimočný estetický dizajn a bude mať pozitívny vplyv na obyvateľov.

Sadrokartón a estetika priestorov

Vplyv estetiky 

V oblasti dizajnu boli publikované viaceré štúdie týkajúce sa širokého spektra typov budov a ich použitia. Pokrývajú mnohé účinky, ktoré má zlé vnútorné prostredie na okupantov a často preukazujú pozitívny vplyv na zdravie, pohodu a produktivitu ľudí pri zlepšovaní vnútorného prostredia.

Perfektné sadrokartónové steny

Pre sadrokartónové povrchy možno zvoliť všetky bežné povrchové úpravy, ako maľovanie, tapetovanie, keramický obklad a pod. Pri voľbe konkrétnych materiálov vyberte taký, ktorý je výrobcom odporučený na nanášanie na sadrokartón. Ak sa chystáte v blízkej dobe tapetovať, konštrukciu steny odporúčame zhotoviť samozrejme z našej sadrokartónovej dosky 4PROfesional. Je to sadrokartón, ktorý má špeciálne hrany, čím si zaručíte maximálne rovné steny a znížite riziko vzniku prasklín. Sadrokartónové dosky 4PROfesional je možné použiť aj na moderné, rýchle a čisté riešenie opláštenia stropov. Pre zabezpečenie najlepších vlastností podhľadu počas jeho životnosti je nevyhnuté používať predpísané prvky a technologické postup. Pozrite si pracovný postup montáže sadrokartónového podhľadu.

Ako na dokonalé sadrokartónové steny

V našej webovej aplikácii Perfektné sadrokartónové steny sa môžete na vlastné oči presvedčiť aký je rozdiel medzi stenami upravenými rôznymi triedami tmelenia. Takisto sa tam dozviete o dôležitosti chránenia rohov stien pomocou našich riešení.

Aplikácia perfektné steny

Viac informácii o hodnotení kvality povrchu sadrokartónových stien nájdete v sekcii Poradenstvo.

Ohybné sadrokartónové dosky

Sadrokartónové dosky môžu vylepšiť estetiku interiéru vrátane ohybných dosiek na vytváranie atraktívnych zakrivených stien a stropov a riešení sadrokartónových stien s výberom hladkého alebo štruktúrovaného povrchu. Zatiaľ čo priame steny poskytujú ostré, čisté línie a ľahko sa s nimi pracuje, zakrivené steny ponúkajú niečo celkom iné. Sú netradičné a steny, ktoré sa zakrivujú a ohýbajú, automaticky prinášajú do miestnosti pocit toku a energie.

Použitie farby a štruktúry

Farba zohráva dôležitú úlohu pri poskytovaní informácií a priestorovej orientácii. Funkcie budovy, ktoré vytvárajú tónové detaily alebo tiene, môžu tiež pomôcť zrakovo postihnutým. Mnoho ľudí so zrakovým postihnutím dokáže v každodennom osvetlení dosiahnuť určitú úroveň kontrastu, takže je užitočné, aby steny a podlahy mali rôzne odrazy svetla. Spravidla postačuje 20–30% rozdiel v hodnotách odrazu svetla medzi susednými povrchmi, aby väčšina ľudí ľahšie pochopila prostredie.

Materiály s vysokou odrazivosťou sú potrebné na zabezpečenie ideálneho osvetlenia. Ľahko sa totiž môže stať, že povrch - a tým aj samotný priestor - bude tmavý, aj keď sa použije zdroj svetla s vysokým výkonom. Použitie podhľadových dosiek s odrazivosťou svetla 70% alebo viac sú skvelým riešením pri vytváraní prostredia, ktoré maximalizuje množstvo svetla.

Hodnoty odrazivosti svetla podhľadových kaziet

Typ podhľadových kaziet Hodnota
Gyptone BASE 31 82%
Gyptone POINT 11 75%
Gyptone POINT 12 75%
Gyptone QUATTRO 20 70 - 75%
Gyptone QUATTRO 22 70 - 75%
Gyptone QUATTRO 50 70 - 75%
Gyptone QUATTRO 70 70%
Gyptone LINE 4  70%
Gyptone SIXTO 60 70%