Postup - Montáž priečok Rigips

Montáž priečok Rigips - main
Montáž priečok Rigips 1

Na podlahe vymeriame polohu priečky. Následne “brnkacou šnúrou” alebo napr. pomocou profilu vyznačíme obrysovú čiaru. Nezabúdame na prípadné dverné otvory. Potom pomocou vodováhy a pravítka vyznačíme obrysové línie priečky na stenách a stropoch. Pozor: Vytyčujeme úroveň konštrukcie, preto je pri vytyčovaní potrebné zohĺadniť hrúbku opláštenia.

Montáž priečok Rigips 2

Na obvodové profily priečky (vodorovné UW profily a zvislé CW profily) nalepíme samolepiace pripojovacie tesnenie Rigips.

Montáž priečok Rigips 3

Na podlahu aj na strop pripevníme vodiace UW profily. UW profily pripevníme plastovými natĺkacími hmoždinkami (v prípade betónovej podlahy), príp. inými vhodnými pripevňovacími prostriedkami podĺa druhu podkladu. Vzájomný rozostup pripevnenia je max. 800 mm. V rohoch priečky je vzdialenosť prvého pripojenia od rohu maximálne 200 mm.

Montáž priečok Rigips 4

Na steny pripevníme CW profily natĺkacími hmoždinkami v rovnakých rozostupoch ako je uvedené v bode 3.

Montáž priečok Rigips 5

CW profily (stojky) nasunieme do vodiacich UW profilov. Spodný koniec CW profilu oprieme o spodný UW profil. Rozostupy CW profilov volíme podĺa šírky dosiek opláštenia 600 mm. CW profil musí byť o cca 10 – 15 mm kratší ako je vzdialenosť medzi spodným a horným UW profilom. CW profily osádzame otvorenou časťou v smere montáže, aby sme začínali s pripevnením dosiek na stabilnejšej strane profilov. CW profily s UW profilmi nespájame, CW profily zostávajú v UW profiloch voĺne nasunuté.

Správný doskoklad

Správný doskoklad

Montáž priečok Rigips 6

Zhotovíme opláštenie prvej strany priečky sadrokartónovými doskami Rigips. Pri opláštení z dosiek šírky 1 200 mm hrúbky 12,5 mm začíname obkladanie prvej strany priečky doskou plnej šírky. Sadrokartónové dosky osádzame na stojato (pozdľžnou hranou v smere zvislých profilov). Dosky pripevňujeme iba na zvislé CW profily samoreznými skrutkami typu TN. Vzdialenosť skrutiek je 250 mm. Na opláštenie používame, pokiaĺ je to možné, celé sadrokartónové dosky. Využitie menších dielov dosiek je prípustné za podmienky, že výška dielu je min. 400 mm a nie je použitých 2 a viac menších dielov v tesnej blízkosti nad sebou. Pri opláštení je potrebné zabezpečiť, aby boli priečne (vodorovné) škáry susedných dosiek vzájomne vystriedané aspoň o 400 mm a nedochádzalo tak k vytváraniu krížových škár. Pri podlahe je vhodné ponechať cca 10 mm širokú škáru, ktorú neskôr vyplníme škárovacím tmelom.

Montáž priečok Rigips 7

montáž priečok Rigips

Po opláštení prvej strany uložíme prípadné inštalačné vedenia – na vedenie elektroinštalácií slúžia otvory v CW profiloch. Potom vkladáme tepelnú izoláciu z minerálnych vlákien v celej ploche bez medzier. Minerálnu izoláciu volíme buď v rolkách (napr. Isover Piano), alebo v doskách (napr. Akuplat).

Montáž priečok Rigips 8

Opláštenie priečky dokončíme pripevnením dosiek z druhej strany. Pri opláštení z dosiek šírky 1 250 mm, resp. 1 200 mm, začíname doskou polovičnej šírky 600 mm, takže oproti škáre prvej strany leží na opačnej strane priečky plná plocha dosky

Montáž priečok Rigips 9

Zatmelíme škáry medzi sadrokartónovými doskami a hlavy skrutiek.

Poznámka:


Kvôli zlepšeniu vlastností priečok je možné vyhotoviť ich s dvojitým opláštením. Tým zvýšime povolenú výšku priečky, ako aj zvukovoizolačné vlastnosti alebo požiarnu odolnosť. Taktiež sa zvýši únosnosť priečky pri vešaní bremien. Presné hodnoty jednotlivých vlastností je možné zistiť v dokumentácii firmy Rigips.

 

  ● Na dvojité opláštenie sa odporúča použiť výhradne dosky šírky 1 200 mm.
  ● Prvú vrstvu opláštenia skrutkujeme tretinovým množstvom skrutiek.
  ● Škáry prvej vrstvy sa tmelia iba jednou vrstvou škárovacieho tmelu bez použitia výstužnej pásky.
  ● Zvislé škáry medzi spodným a vrchným opláštením musia byť vystriedané o 1 CW profil, prípadné vodorovné škáry medzi spodným a vrchným opláštením nemôžu ležať na sebe.

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔