Multi Comfort

Multi Comfort

Multi Comfort

Multi Comfort spája kvalitu stavby s pocitom z jej užívania. Predstavuje výraznú zmenu v prístupe k výstavbe, a to tým, že súčasne zohľadňuje rastúce nároky užívateľov na komfort aj požiadavky na udržateľnosť.

Komfort má veľa podôb

Program Multi Comfort predstavuje výraznú zmenu v prístupe k výstavbe, a to tým, že súčasne zohľadňuje rastúce nároky užívateľov na komfort aj požiadavky na trvalú udržateľnosť. Je to nový spôsob budovania rodinných domov, obytných aj úžitkových budov, ktorý zohľadňuje štandardy Multi Comfort konceptu.

Môže pomôcť vo viacerých smeroch:

 • navrhovať zdravšie, komfortnejšie a energeticky úsporné budovy, ktoré zodpovedajú normám,
 • uspokojovať rastúce nároky a požiadavky užívateľov,
 • zlepšovať vnútorné prostredie, ktoré má vplyv na kvalitu života a pocity užívateľov,
 • dbať na funkčnosť a estetiku (interiér domov, bytov, kancelárií aj verejných priestorov),
 • ponúknuť certifikačnú schému aj pre rezidenčné budovy,
 • priniesť objektívny spôsob hodnotenia kvality stavby.

Multicomfort a enviromentalna zodpovednost byvania

 

Akákoľvek budova spĺňajúca štandard Multi Comfort je zárukou komfortu pre všetky zmysly, pretože zohľadňuje:

 • tepelný komfort -  tepelná izolácia, vzduchotesnosť, komfort počas celého roka,
 • svetelný komfort - denné svetlo a osvetlenie,
 • akustický komfort -  zvuková izolácia proti hluku, izolácia proti nárazom, dozvukom,
 • kvalitu vzduchu v interiéri - najvhodnejším opatrením na predchádzanie znečisťovania vnútorného vzduchu je odstránenie alebo minimalizácia primárnych a sekundárnych znečisťujúcich látok vzduchu.

Navyše všetky s ohľadom na trvalú udržateľnosť, navrhnuté stavby šetria prírodné zdroje a neznečisťujú životné prostredie. Multi Comfort spája poznatky a skúseností jednotlivých divízií skupiny Saint-Gobain. Každá z nich svojimi riešeniami pomáha vytvoriť vnútorné prostredie plné pohody a komfortu.

Ako dosiahnuť štandard Multi Comfort

Tepelný komfort

Tepelný komfort je ďalším faktorom, ktorý zohráva dôležitú úlohu v tom, ako vnímame miesta, kde žijeme a pracujeme.

Vplyv na tepelný komfort a celkovú tepelnú harmóniu ovplyvňuje

 • rýchlosť prúdenia vzduchu,
 • suchá teplota,
 • radiačná teplota,
 • vlhkosť,
 • rýchlosť metabolizmu,
 • oblečenie,
 • izolácia.

Do subjektívneho pocitu tepleného komfortu vstupujú aj individuálne psychologické parametre ako očakávanie. Takže celkový výsledok teplotného komfortu bude vždy individuálny, hoci pri rovnakých vplyvoch a podmienkach.

Kvalita vzduchu

Rigips dodáva sadrokartónové dosky s technológiou Activ’Air, ktorá neutralizuje formaldehyd v miestnosti. Výsledkom je čistý a kvalitný vzduch v interiéroch.

Sadrokartónové dosky s Activ’Air® je možné uplatniť vo všetkých typoch konštrukcií, kde sa používajú aj bežné sadrokartónové dosky – v podhľadoch, stenách a priečkach či predsadených stenách. Technológia Activ’Air® môže byť obsiahnutá vo všetkých stavebných a konštrukčných doskách Rigips (stavebná doska 4PROfesional, modrá akustická doska, protipožiarna doska, konštrukčná doska RigiStabil a pod.) Stavebné a konštrukčné dosky RIGIPS s technológiou Activ’Air® dokonca zlepšujú kvalitu vnútorného vzduchu. Táto unikátna technológia odstraňuje až do 70 % formaldehydu v ovzduší.  Activ’Air® nestráca účinnosť ani po úprave povrchu maľovaním alebo tapetovaním bežnými priedušnými materiálmi a je účinná najmenej po dobu 50 rokov.  Technológia Activ’Air® spätne nevylučuje do ovzdušia žiadny formaldehyd. Účinnosť tejto technológie bola overená akreditovanými laboratóriami EUROFINS a Vito (podľa 16000-23) a aj meraním Štátnym zdravotným ústavom v Prahe. 

Akustický komfort

Hluk z priľahlých priestorov môže byť pre užívateľov budov rušivý. Detaily a vysoko kvalitné stavebné materiály môžu výrazne zlepšiť možnosti redukcie zvuku vnútorných priečok alebo dverí, ktoré pôsobia ako zvukové bariéry a znižujú prenos zvuku medzi priľahlými priestormi. Rigips prináša akustické riešenia v podobe sadrokartónových dosiek a podhľadov, ktoré sú určené pre zvukovú izoláciu stien a stropov a vo veľkej miere prispievajú k akustickej pohode v interiéri.

Akustické systémy RIGIPS riešia akustiku z dvoch pohľadov, obmedzenia prenosu zvuku medzi rôznymi priestormi, tzv. zvukovú nepriezvučnosť a riešenie priestorovej akustiky v interiéri, t. j. čas dozvuku a zrozumiteľnosti reči. Zvukovú nepriezvučnosť riešia MODRÉ AKUSTICKÉ SYSTÉMY a systémy HABITO, zatiaľ čo pre optimalizáciu času dozvuku RIGIPS ponúka perforované sadrokartónové dosky RIGITONE a GYPTONE BIG a kazetové a lamelové dosky GYPTONE.

Multi Comfort a akusticke / zvukove izolacie byvania

Svetelný komfort

Vzhľadom na to, že ľudia trávia väčšinu svojho dňa v interiéri, nedostatočné alebo nevhodné osvetlenie môže viesť k poškodeniu očí, bolestiam hlavy, poruchám spánku, strate produktivity a ďalším vážnejším ochoreniam. Rigips prináša riešenia, ktoré predstavujú optimálnu úroveň pre prirodzené a osvetlenie miestnosti vhodnej pre svetelnú pohodu.

Sadrokartónové podhľadové systémy Gyptone, Gyprex, Casoprano spĺňajú kritérium na zvýšenie celkového jasu miestnosti odrazeným svetlom z povrchov v miestnosti a vyhýbanie sa oslneniu. Spájajú kombináciu výhod, ktoré poskytuje prírodná sadra: estetika, bezpečnosť a mechanická odolnosť v spojení s ekonomickými výhodami. Tento systém spĺňa všetky estetické, technické a ekologické požiadavky moderných stropných podhľadov vo verejných priestoroch.

Multi Comfort pre užívateľa a projektanta

 • Multi Comfort Built-In je prístup, ktorý odpovedá na rastúce požiadavky koncových užívateľov, či už ide o vlastníka domu, komerčného užívateľa budovy a zamestnanca alebo osoby v škole a nemocnici.
 • Multi Comfort Tool Box je ideálnym nástrojom pre projektantov, dizajnérov, architektov a developerov, pretože zjednodušuje proces prípravy, návrhu, realizácie a kontroly stavby. Umožňuje navrhovať a stavať budovy s vyššou pridanou hodnotou. Projektantom v tom pomôže nová e-learningová platforma Multi Comfort CAMPUS.
Multi Comfort logo